ข้อตกลงและเงื่อนไข การซื้อสินค้า

ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้า (“ข้อตกลง”) ตามกฎหมายดังที่ระบุไว้ต่อไปนี้ เป็นข้อตกลงระหว่างคุณและบริษัท คลาส แอนด์ ซิลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“Klas & Sylph”) ที่ใช้บังคับกับการซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์นี้ โปรดคลิกที่ “ตกลง” (“Agree”) ก่อนที่จะดำเนินการสั่งซื้อและชำระเงิน เพื่อแสดงว่าคุณตกลงตามข้อตกลงเหล่านี้ หากคุณไม่ตกลงตามข้อตกลงเหล่านี้ โปรดอย่าคลิกที่ “ตกลง” (“Agree”) และอย่าซื้อสินค้าและบริการใดๆ บนเว็บไซต์นี้

ในข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้า (“ข้อตกลง”) ฉบับนี้

 1. “ผู้ซื้อ” หมายถึง คุณ ผู้เป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ Klas & Sylph และ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากผู้ขายผ่านทางเว็บไซต์นี้
 1. “ผู้ขาย” หมายถึง Klas & Sylph ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Klas & Sylph อย่างเป็นทางการในประเทศไทย (เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์: 0105530027066)
 1. “สินค้า” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ Klas & Sylph และบริการอื่นๆ ที่จำหน่ายโดยผู้ขายบนเว็บไซต์นี้
 1. “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ klas-sylph.co.th
 1. “ราคาสินค้าปกติ” หมายถึง ราคาสินค้าก่อนหักส่วนลด
 1. “ส่วนลด” หมายถึง ส่วนลดราคา ส่วนลดราคาจากการแลกแต้มคะแนนสะสม คูปองส่วนลด หรือส่วนลดอื่นๆ ที่ผู้ขายมอบให้ผู้ซื้อเพื่อการส่งเสริมการขาย
 1. “สื่อสังคม” (social media) หมายถึง แบรนด์เพจของ Klas & Sylph บนสื่อสังคมต่างๆ อาทิเช่น Facebook, Instagram, Twitter, ฯลฯ

ข้อตกลงทั่วไป

ข้อตกลงฉบับนี้ ถือเป็นสัญญาการขาย (sales contract) ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย โดยหากมีรายละเอียดว่าด้วยข้อตกลงการซื้อขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Klas & Sylph ใดๆ ที่มีรายละเอียดที่แตกต่างจากข้อตกลงฉบับนี้ ให้ยึดถือรายละเอียดตามที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้เป็นเกณฑ์ เว้นแต่ผู้ซื้อและผู้ขายจะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นกรณีๆ ไป

ราคาและการชำระค่าสินค้า

 1. ราคาสินค้าที่ผู้ซื้อต้องชำระ จะเป็นราคาสินค้าปกติหลังหักส่วนลด ตามที่ระบุอยู่บนเว็บไซต์นี้ เว้นแต่ผู้ซื้อและผู้ขายจะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ราคาสินค้าที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อัตรา 7% แล้ว
 2. สินค้าที่มีราคาหลังหักส่วนลดตั้งแต่ 1,300.00 บาทขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นค่าขนส่ง (Free Shipping) แต่สำหรับสินค้าที่มีราคาหลังหักส่วนลดต่ำกว่า 1,300.00 บาท ผู้ขายจะคิดค่าขนส่ง 100.00 บาท ซึ่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะถูกแสดงอยู่ในหน้าตะกร้าสินค้า (Cart) พร้อมรายละเอียดราคาสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)
 3. ผู้ซื้อสามารถเลือกที่จะชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ขาย ชำระค่าสินค้าด้วยเครดิตที่ผู้ซื้อมีอยู่ในบัญชีผู้ใช้ของตัวเอง หรือชำระค่าสินค้าผ่านบริการชำระเงินออนไลน์ ตามรายชื่อผู้ให้บริการที่มีให้เลือกในขั้นตอนการชำระค่าสินค้า (Checkout) ก็ได้
 4. ผู้ซื้อสามารถเติมเครดิตเข้าบัญชีผู้ใช้ของตัวเองได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ขายเป็นจำนวนเงินเท่ากับจำนวนที่ผู้ซื้อต้องการจะเติม ทั้งนี้ ผู้ซื้อรับรู้และตกลงยอมรับว่า เครดิตในบัญชีของผู้ซื้อ จะไม่สามารถใช้แลกหรือแลกคืนเป็นเงินสดได้
 5. ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า ส่วนลด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ซื้อรับทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะไม่มีผลย้อนหลังต่อรายการสินค้าที่ผู้ขายได้ยืนยันการรับออเดอร์ไปแล้ว
 6. บัตรกำนัล คูปองส่วนลด และ คะแนนสะสม จะไม่สามารถใช้แลกหรือแลกคืนเป็นเงินสดได้

คะแนนสะสม (KS Reward Points)

 1. ทุกครั้งที่ผู้ซื้อได้ทำการซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ผู้ขายเป็นผู้จัดขึ้น (และประกาศอย่างชัดเจนว่าจะให้คะแนนสะสมพิเศษเป็นรางวัล) ผู้ซื้อจะได้รับคะแนนสะสมที่มีชื่อเรียกว่า KS Reward Points (เคเอส รีวอร์ด พอยต์)
 2. ผู้ซื้อสามารถใช้คะแนนสะสมดังกล่าวในการแลกส่วนลดสินค้ามูลค่าขั้นต่ำ 1,000.00 บาท จากมูลค่าตะกร้าสินค้า (Cart Subtotals) ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา 7% แล้ว อย่างไรก็ตาม มูลค่าตะกร้าสินค้าในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้ง จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,000.00 บาท ผู้ซื้อจึงจะสามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้
 3. การใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดซื้อสินค้า จะไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลด หรือส่วนลดจากรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ นอกเหนือไปจากการลดราคาสินค้าตามปกติ ตามที่ได้ถูกแสดงไว้บนเว็บไซต์ ได้
 4. หากการใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลด ทำให้ตะกร้าสินค้ามีมูลค่าลดลงต่ำกว่า 1,300.00 บาท การสั่งซื้อสินค้าในครั้งนั้นจะมีค่าขนส่ง 100.00 บาท
 5. คะแนนสะสมจะถูกคำนวนจากราคาสินค้าปกติหลังหักส่วนลด และเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา 7%
 6. ทุกๆ การใช้จ่าย 10 บาท (อันเป็นมูลค่าที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา 7%) ผู้ซื้อจะได้รับคะแนนสะสม 1 แต้ม
 7. คะแนนสะสม 1 แต้ม จะมีมูลค่าเท่ากับ 0.93 บาท (อันเป็นมูลค่าที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา 7%)
 8. คะแนนสะสมจะมีอายุการใช้งาน 365 วัน นับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับคะแนนสะสม หากพ้นกำหนดเวลานี้ ผู้ซื้อจะไม่สามารถใช้คะแนนสะสมที่หมดอายุลงได้ และคะแนนสะสมที่หมดอายุจะถูกหักออกจากบัญชีผู้ใช้ (login account) ของผู้ซื้อโดยอัตโนมัติ
 9. ผู้ซื้อสามารถดูคะแนนสะสมของผู้ซื้อได้ โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ (login account)
 10. ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์รายละเอียดการสะสมและใช้คะแนนสะสม โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ซื้อรับทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ กฎเกณฑ์ดังกล่าวจะไม่มีผลย้อนหลังใดๆ

การส่งสินค้า

 1. สินค้าจะถูกส่งไปยังผู้ซื้อต่อเมื่อผู้ซื้อได้ทำการชำระเงินค่าสินค้า และ ได้แสดงหลักฐานการชำระเงินกับผู้ขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 2. สินค้าจะถูกส่งไปยังที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าตามที่ผู้ซื้อระบุไว้ขั้นตอนการชำระเงิน (Checkout) โดยสินค้าจะถูกส่งถึงมือผู้ซื้อภายในเวลา 7-10 วันทำการ เว้นแต่ผู้ขายจะมีการแจ้งเป็นอย่างอื่น
 3. ผู้ขายจะแจ้งหมายเลขการส่งสินค้า (tracking number) ให้แก่ผู้ซื้อทางอีเมล์ บัญชีผู้ใช้ของผู้ซื้อ และ/หรือ ด้วยวิธีการอื่นๆ ตามที่ผู้ซื้อได้แสดงร้องขอมาเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ขายสามารถทำตามคำขอให้ได้
 4. ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบสำหรับความล่าช้า และ/หรือ ความเสียหายใดๆ จากการขนส่ง อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทที่ทำหน้าที่ขนส่ง อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ขาย
 5. ผู้ซื้อจะต้องทำการกรอกข้อมูลรายละเอียดที่อยู่ในใบเสร็จ และรายละเอียดที่อยู่ในการจัดส่งอย่างถูกต้องและครบถ้วน
 6. เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติสำหรับนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal หากผู้ซื้อเลือกที่จะชำระเงินค่าสินค้าผ่านทาง PayPal ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับสินค้าเท่านั้น (เว้นแต่จะเป็นการสั่งซื้อที่) และผู้ขายจะทำการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์เท่านั้น
 7. หากผู้ซื้อทำการสั่งซื้อสินค้าเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดที่อยู่ในใบเสร็จ และรายละเอียดที่อยู่ในการจัดส่ง จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

กรรมสิทธิ์ในสินค้า

กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะยังคงเป็นของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อจะชำระค่าสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การเปลี่ยนคืนสินค้า

 1. ผู้ขายจะรับเปลี่ยนคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น
  • ผู้ซื้อต้องการเปลี่ยนไซส์สินค้า ในกรณีนี้
   • ผู้ขายจะยินยอมให้มีการเปลี่ยนไซส์สำหรับสินค้าตัวเดียวกัน
   • ผู้ขายไม่สามารถรับประกันได้ว่าไซส์ที่ลูกค้าต้องการสำหรับสินค้ารายการนั้นๆ จะยังมีสต๊อคอยู่หรือไม่ หากไซส์สินค้าที่ลูกค้าต้องการไม่มีอยู่ในสต๊อคแล้ว ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าแบบอื่นๆ ที่มีราคาใกล้เคียงกันหรือสูงกว่าได้ โดยที่ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินส่วนต่างราคาให้ครบถ้วนเสียก่อน (ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการเปลี่ยนเป็นสินค้าที่มีราคาสูงกว่า) ผู้ขายจะจึงจะทำการจัดส่งสินค้าออกไปให้ได้
   • หากผู้ซื้อต้องการจะเปลี่ยนเป็นสินค้าที่มีราคาต่ำกว่า ผู้ขายจะไม่สามารถคืนเงินราคาส่วนต่างสินค้าให้แก่ผู้ซื้อได้
  • ผู้ซื้อต้องการเปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้าที่มีความเหมาะสมกับสรีระทางกายภาพของผู้ซื้อมากกว่า (เช่น ความนูนของส่วนซัพพอร์ตอุ้งเท้า) ในกรณีนี้
   • ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นๆ ที่มีราคาใกล้เคียงกันหรือสูงกว่าได้ โดยที่ผู้ซื้อจะต้องทำการชำระเงินส่วนต่างราคาให้ครบเสียถ้วนก่อน (ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการเปลี่ยนเป็นสินค้าที่มีราคาสูงกว่า) ผู้ขายจะจึงจะทำการจัดส่งสินค้าออกไปให้ได้
   • หากผู้ซื้อต้องการจะเปลี่ยนเป็นสินค้าที่มีราคาต่ำกว่า ผู้ขายจะไม่สามารถคืนเงินราคาส่วนต่างสินค้าให้แก่ผู้ซื้อได้
  • ผู้ซื้อได้รับสินค้าที่แตกต่างไปจากสินค้าที่ผู้ซื้อทำการสั่งซื้อ อันมีสาเหตุมาจากการจัดส่งที่ผิดพลาดของผู้ขาย
  • ผู้ซื้อได้รับสินค้าที่มีตำหนิ อันมีสาเหตุมาจากความบกพร่องของผู้ขาย
 2. ผู้ขายจะรับเปลี่ยนคืนสินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น และผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนให้แก่ผู้ขาย เว้นแต่การเปลี่ยนคืนสินค้านั้น จะสืบเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ขายตามรายละเอียดในข้อ 1 ข้างต้น
 3. ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับสินค้าสั่งทำพิเศษคืนในทุกกรณี เว้นแต่จะเป็นการเปลี่ยนคืนอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ขาย
 4. หากผู้ซื้อมีความประสงค์จะเปลี่ยนคืนสินค้า ให้ผู้ซื้อแจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรมาทางอีเมล์ โดยส่งอีเมล์มาที่ sales@klas-sylph.co.th ภายในเวลา 7 วันนับจากวันที่สินค้าถูกส่งไปถึงที่อยู่ในการจัดส่งของผู้ซื้อ และผู้ซื้อจะต้องทำการส่งสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนคืนมายังผู้ขายภายในเวลา 14 วันนับจากวันที่สินค้าได้ถูกส่งไปถึงที่อยู่ในการจัดส่งของผู้ซื้อ ผู้ขายขอสงวนสิทธ์ในการรับสินค้าคืน หากผู้ซื้อไม่สามารถทำตามข้อตกลงในหัวข้อนี้ได้

การรับประกันสินค้า

สินค้าประเภทรองเท้าภายใต้เครื่องการค้า Klas & Sylph ที่ถูกซื้อไปในราคาหลังหักส่วนลดตั้งแต่ 1,500.00 บาทขึ้นไป จะอยู่ภายใต้การรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 180 วัน นับจากวันที่ผู้ซื้อได้ซื้อสินค้าไป หรือ จนกว่าสินค้าจะมีการเสื่อมสภาพตามการใช้งาน (ตัวอย่างเช่น พื้นยางสึกจนดอกยางจางหายหมด หรือ เกือบหมด) แล้วแต่ว่าอย่างไหนจะเกิดขึ้นก่อน

ในระหว่างนี้ ผู้ขายจะรับประกันซ่อมสินค้าดังกล่าวให้ผู้ซื้อโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในกรณีดังต่อไปนี้

 • พื้นยางหลุดร่อน
 • ผ้าบุรองพื้นรองเท้า (sock lining) ปูดเป็นฟองอากาศ
 • หัวเข็มขัดที่เป็นส่วนประกอบของสินค้าหัก

หากพ้นระยะเวลารับประกันสินค้า 180 วัน ไปแล้ว หรือ เป็นสินค้าที่ถูกซื้อไปในราคาหลังหักส่วนลดมูลค่าต่ำกว่า 1,500.00 บาท ผู้ซื้อสามารถขอใช้บริการซ่อมสินค้าได้เช่นกัน โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมสินค้าเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผู้ขายจะทำการแจ้งค่าใช้จ่ายในการซ่อมให้ผู้ซื้อรับทราบ และ ให้ผู้ซื้อทำการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเริ่มทำการซ่อมทุกครั้ง

ข้อจำกัดความรับผิด

เนื่องจากหน้าจอคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง มีคุณสมบัติการแสดงสีและการตั้งค่าที่แตกต่างกัน จึงมีความเป็นไปได้ ที่รายละเอียดของสินค้าที่ผู้ซื้อเห็นบนเว็บไซต์ อาจจะมีความผิดเพี้ยนจากสินค้าที่ได้รับจริงบ้าง แม้ว่าผู้ขายจะได้พยายามอย่างสุดความสามารถ ในการปรับแต่งภาพให้มีความใกล้เคียงสินค้าจริงแล้วก็ตาม นับเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ขาย ผู้ขายจึงไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ในส่วนนี้ได้

ในความเสียหายหรือสูญหายใดๆ อันอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบอันสมควรของผู้ขาย ผู้ขายจะรับผิดชอบเป็นจำนวนเงินไม่เกินราคาสินค้าที่ผู้ซื้อได้ทำการจ่ายจริงเท่านั้น

วิธีการติดต่อสื่อสาร

ผู้ขายจะติดต่อกับผู้ซื้อในส่วนของการซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ทางอีเมล์เป็นหลัก โดยผู้ขายจะส่งอีเมล์จากที่อยู่อีเมล์ (email address) ต่างๆ ที่ลงท้ายด้วย @klas-sylph.co.th อันเป็นชื่อโดเมน (domain name) อย่างเป็นทางการของผู้ขาย อาทิเช่น sales@klas-sylph.co.th และ info@klas-sylph.co.th ทั้งนี้ หากผู้ซื้อได้รับอีเมล์จากที่อยู่อีเมล์อื่นๆ นอกเหนือไปจากอีเมล์ที่ลงท้ายด้วย @klas-sylph.co.th ผู้ซื้อจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่ทำการหรือเปิดไฟล์ใดๆ ที่แนบมากับอีเมล์น่าสงสัยเหล่านั้น และแจ้งให้ผู้ขายทราบโดยเร็ว เพื่อที่ผู้ขายจะได้ทำการรับมืออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (cyber crime) พร้อมแจ้งผู้ซื้อรายอื่นๆ ได้อย่างทันท่วงที

ผู้ขายอาจมีการติดต่อกับผู้ซื้อด้วยวิธีอื่น เช่น การโทรศัพท์ในบางครั้ง ในกรณีเช่นนี้ ผู้ขายจะแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าของผู้ซื้อโดยละเอียด เป็นการยืนยันว่าเป็นการติดต่อจากผู้ขายจริงๆ มิใช่เป็นการแอบอ้าง หากผู้ซื้อได้รับการติดต่อจากบุคคลใดๆ ที่น่าสงสัยว่าจะเป็นการแอบอ้าง ผู้ซื้อจะต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบโดยด่วน เพื่อที่ผู้ขายจะได้ทำการรับมือกับมิจฉาชีพ พร้อมแจ้งผู้ซื้อรายอื่นๆ ได้อย่างทันท่วงที

เหตุสุดวิสัย

ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น ความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าอันเนื่องมาจาก การชุมนุมประท้วง การจราจล สงครามกลางเมือง การก่อการร้าย สงคราม หรือ ภัยธรรมชาติ ภายใต้เหตุสุดวิสัยเช่นนี้ ผู้ขายอาจไม่สามารถบรรลุตามเงื่อนไขบางข้อหรือทั้งหมดในข้อตกลงฉบับนี้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ผู้ขายจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะบริหารจัดการการจัดจำหน่ายและขนส่งสินค้าได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุด ภายใต้เหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้น

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การสั่งซื้อสินค้า หรือ การตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย