นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน


การคืนเงิน แบ่งเป็น 2 กรณีคือ

1.1 คืนเงินได้

  • ลูกค้าไม่ได้รับสินค้า ภายใน 7 วัน หลังชำระเงิน
  • ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ครบตามรายการที่สั่งซื้อ การแก้ไขปัญหานี้แบ่งเป็น 2 กรณีคือ ส่งสินค้าตามไปให้ ( ให้ครบตามรายการสั่งซื้อ) โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าขนส่งเพิ่มจากลูกค้า หรือคืนเงินในส่วนสินค้าที่ไม่ได้รับ หากลูกค้าต้องการ
  • ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีปัญหา เช่น ขนาดไซส์ผิด สินค้าฉีกขาด ที่ไม่ได้เกิดจากการขนส่ง ฯ การแก้ไขปัญหานี้คือ ให้ลูกค้าส่งสินค้าคืนเรา แล้วเราจะส่งสินค้าที่ถูกต้องตามไปให้ โดยค่าขนส่งเราจะผิดชอบให้ลูกค้าตามจริง หรือคืนเงินสำหรับสินค้านั้น หากลูกค้าต้องการ

1.1 คืนเงินไม่ได้

  • ลูกค้าใช้สินค้าแล้ว ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางเราจะไม่คืนเงินให้ ดังนั้นถ้าไม่แน่ใจว่าได้รับสินค้าถูกต้องหรือไม่ ห้ามแกะกล่องสินค้าก่อนเด็ดขาด รบกวนติดต่อหาเรา

การคืนสินค้า แบ่งเป็น 2 กรณีคือ

2.1 คืนสินค้าได้

  • ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีปัญหา เช่น ขนาดไซส์ผิด สินค้าฉีกขาด ที่ไม่ได้เกิดจากการขนส่ง ฯ ลูกค้าสามารถส่งสินค้าคืนเราได้ แล้วเราจะส่งสินค้าที่ถูกต้องตามไปให้ โดยค่าขนส่งเราจะผิดชอบให้ลูกค้าตามจริง

2.2 คืนสินค้าไม่ได้

  • ลูกค้าใช้สินค้าแล้ว ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ไม่สามารถคืนสินค้าได้ ดังนั้นถ้าไม่แน่ใจว่าได้รับสินค้าถูกต้องหรือไม่ ห้ามแกะกล่องสินค้าก่อนเด็ดขาด รบกวนติดต่อหาเรา
Scroll to Top